სააღდგომო - საშობაო დახმარება

 170 გაჭირვებულ ოჯახს წელიწადში ორჯერ - შობას და აღდგომას მიეწოდებათ მოცულობით დახმარება პროდუქტებით.