მწოლიარეთა დახმარება

 21 მწოლიარე ხანდაზმულს ყოველთვიურად ბინაზე მიეწოდება მშრალი პროდუქტები.