კათარზისის გუნდი 48 თანამშრომელს აერთიანებს​არასამთავრობო სექტორში ხანდაზმულებზე მზრუნველობის 28 წლიანმა სამუშაო გამოცდილებამ დარგის ნამდვილ ექსპერტებად ჩამოგვაყალიბა!