კარვები

მოსკოვის გამზირის დროებითი თავშესაფარი (კარვები)

"კათაზისი" მოსკოვის გამზირზე მოწყობილ 21 კარავში განთავსებულ 200-ზე მეტ უსახლკაროთა ბენეფიციარს უზრუნველყოფს ორჯერადი კვებით, საყოფაცხოვრებო და პირადი ჰიგიენის ნივთებით და პროექტს უწევს 24 საათიან ადმინისტრაციულ კონტროლს. 2013 წლის 15 დეკემბრიდან დღემდე სულ დახმაება გაეწია 450-ზე მეტ ადამიანს. პროექტი მიმდნარეობს ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ინიციატივით და მხარდაჭერით.