სოციალური შეღავათები

დევნილის სტატუსი

დევნილის სტატუსი    

 

ვეტერანები

ვეტერანები    

 

 

მარტოხელა დედა

მარტოხელა დედა    

 

 

პენსია

პენსია    

საქართველოს მოქალაქე მამაკაცმა - 65 წლის და ქალბატონმა - 60 წლის შესრულების შემდეგ, ასაკის საფუძვლით სახელმწიფო პენსიის დასანიშნად შეუიძლიათ მიმართოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს.

 

მრავალშვილიანები

მრავალშვილიანები    

მრავალშვილიანი დედის სტატუსი ჯერ კიდევ 1990-ანი წლებში, ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს განისაზღვრა.