თავშესაფრები

თავშესაფრები

თავშესაფრები    

ხანდაზულები ისევე, როგორც სოციალურად დაუცველი უმწეობის სტატუსის მქონე მოქალაქეები სარგებლობენ გამგეობებთან არსებული უფასო სასადილოებითა და თავშესაფრებით. აღრიცხვაზე ასაყვანად განცხადებით უნდა მიმართონ ადგილობრივ თვითმმართვე ორგანოს-გამგეობას.