მოხალისეები

 

მოხალისეობის ინსტიტუტს პოსტსაბჭოთა საქართველოში სავარაუდოდ „კათარზისში“ ჩაეყარა საფუძველი. ჯერ კიდევ 1990 წელს, როდესაც „კათარზისი“ იწყებდა  საქმიანობას, მოხალისეები ქაშუეთის ეკლესიასთან იკრიბებოდნენ და მარტოხელა ხანდაზმულებისათვის საკვები და ტანსაცმელი მიჰქონდათ. მას შემდეგ  ისინი  ჩართული არიან  „კათარზისის“ ყოველდღიურ საქმიანობასა და პროექტებში. დღეისათვის 160-ზე მეტი მოხალისეა  რეგისტრირებული.

2019 წლისათვის ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობაში დახმარება 150-მდე მოახლისემ გაგვიწია