მარტოხელა დედად ჩაითვლება პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების მოწმობაში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ; აგრეთვე პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და დედა ბავშვის აყვანის მომენტში და შემდეგ, ბავშვის სრულწლოვანების მიღწევამდე, არ ყოფილა რეგისტრირებულ ქორწინებაში. (http://sknews.ge/index.php?newsid=2008#.U7zwtkC2o34)
საქართველოში მარტოხელა დედას მატერიალური დახმარების მიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუკი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში მოხვდება. კიდევ ერთი შეღავათი ისაა, რომ 3000 ლარამდე წლიური შემოსავალი საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება. ( http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/109211/)
საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით მარტოხელა დედებს დამატებით ერთი საათი შესვენება ეკუთვნით (http://identoba.com/2013/09/27/single-mom/)