მრავალშვილიანი დედის სტატუსი ჯერ კიდევ 1990-ანი წლებში, ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს განისაზღვრა.


ამ სტატუსით მრავალშვილიანად ითვლებოდა დედა, რომელსაც 3 და მეტი შვილი ჰყავდა. თუმცა მოგვიანებით ეს დეფიცინია შეიცვალა და ახლა მრავალშვილიანად ითვლება დედა, რომელსაც 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს.

http://cce.ge/portal/alias__CCE/tabid__4609/callerModID__9034/newsid__184/default.aspx

http://www.bpn.ge/ekonomika/3376-yovel-mesame-shvilze-150-an-200-larian-dakhmarebas-ojakhebi-ori-tslis-ganmavlobashi-miigheben.html?lang=ka-GE