სოციალური თერაპია


სოციალური თერაპია ფუნქციონირებს 2018 წლიდან. აქ მუშაობს არტ-თერაპიის რამოდენიმე მიმართულება: იზოთერაპია (ხატვა, ნახატის გაფერადება, ძერწვა), ცეკვის თერაპია, სიცილის თერაპია, კინოთერაპია, მუსიკათერაპია, ლიტერატურათერაპია, პოეზია- მეტყველების თერაპია, მოძრაობითი ხელოვნება ანუ ევრითმია, სიცილის თერაპია. არსებობს შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ არტ-თერაპიის გეგმაზომიერი, სწორი და მიზანმიმართული დანერგვა ხანდაზმულთა ყოველდღიურობაში დადებით შედეგს იძლევა მათი ჯანმრთელობის, ფსიქო-ემოციური ფონის გაუმჯობესობაში.