წარმომადგენლობები

1995-2018 წლებში კათარზისს საქართველოს ექვს რეგიონში ჰქონდა ფილიალები, რომლებიც 1500-ზე მეტ ბენეფიციარს ემსახურებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.