იურიდიული სამსახური

 

ფუნქციონირება დაიწყო 2015 წელს. იურისტი კვირაში 3 დღე ემსახურება  ბენეფიციარებს: ასწავლის განცხადების, შესაგებელის, სხვა საბუთების სწორად შედგენას, ურჩევს რა დოკუმენტები სჭირდებათ ამა თუ იმ დავების, სასამართლო პროცესების დროს. უწევს კონსულტაციებს საკუთარი  უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე, რათა არ გახდნენ რაიმე ტიპის ძალადობის ან თაღლითობის მსხვერპლნი. საჭიროების მიხედვით ერთვება ხანდაზმულთა სამართლებლივ დავებში.