დაგეგმილი სამსახურები

 

ჰოსპისის სტაციონარი

 

დაგეგმილია კლასიკური ჰოსპისის მოწყობა შენობის მანსარდაზე (ფართობი - 600 კვ.მ.). სტაციონარი გათვლილია 15 ბენეფიციარზე. ორიენტირებული იქნება გერონტოლოგიურ პალიატიურ მზრუნველობაზე.


პოსტოპერაციული სარეაბილიტაციო


მოემსახურება სოციალურად დაუცველ იმ ხანდაზმულებს, ვინც ოპერაციის (მძიმე ტრავმის) შემდგომ საჭიროებს ინტენსიურ რეაბილიტაციას და ამის პირობები არა აქვს  ბინაზე (15 ბენეფიციარი).

                                                  

შინმოვლის სამსახური

 

ბინაზე მოემსახურება უკურნებელი სენით დაავადებულ 120 ხანდაზმულს.

 

სოციალური სამრეცხაო

 

სამრეცხაო განთავსდება შენობის სარდაფში (ფართობი -150 კვ. მ.). მოემსახურება „კათარზისის“ 310 ბენეფიციარს, სტაციონარში მყოფ 30 ადამიანს, აგრეთვე შინმოვლის სამსახურის დახმარების მიმღებ 120 ხანდაზმულს (მის ოჯახს).

 

 

 

ბიბლიოთეკა

თეატრალური დარბაზი

ძაღლების სახლი