ექიმი

 

საექიმო კაბინეტი და აფთიაქი 1991 წლიდან ფუნქციონირებს და დღემდე 192ათასზე მეტი აღრიცხული მომსახურება აქვს გაწეული. რთული შემთხვევების დროს ექიმი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას იძახებს და ხდება პაციენტის  ჰოსპიტალიზაცია. პერიოდულად ტარდება სამედიცინო საქველმოქმედო აქციები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა სპეციალობის ექიმთა ბრიგადები  ადგილზე უწევენ ბენეფიციარებს  სამედიცინო კონსულტაციებს.

2019 წლის განმავლობაში სამედიცინო სამსახურმა 5968 მომსახურება გასწია.