ინტერნეტ-კაფე

 

ამ სამსახურს თავისი მუდმივი მომხმარებელი ჰყავს. აქ ბენეფიციარს შეუძლია შეისწავლოს კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ისარგებლოს ინტერნეტ-სივრცით, დაუკავშირდეს ნაცნობ ადამიანებს, გაერთოს თამაშებით. ინტერნეტ-კაფეს ხელმძღვანელობს სათნოების ძმა, რომელიც ასწავლის და პრაქტიკულად ეხმარება ხანდაზმულებს.  2013 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით ამ სამსახურმა დაახლოებით 259- მდე   ბენეფიციარს გაუხსნა ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა. 2020 წლამდე ამ სამსახურის დახმარებით 52-ზე მეტმა ბენეფიციარმა შეისწავლა კომპიუტერული უნარჩვევები.