მეორადი ტანსაცმლით დახმარების სამსახური

 

ნებისმიერ ბენეფიციარს შეუძლია შეარჩიოს და მოირგოს მისთვის სასურველი ნივთი. შემომწირველები არიან როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები.

გაწეულია 55990 მომსახურება.


                                                                                                                                                                                         
       
       
       
       

 


ტანსაცმლის შეკეთების სამსახური

ორიენტირებულია მარტივ საქმეებზე: ღილების დაკერება, ელვა შესაკრავის შეცვლა, სამოსის დაგრძელება-დამოკლება. ეს სამსახური უფრო მეტად დაუძლურებულ ქალბატონებს ან იმ ხანდაზმულ მამაკაცებს სჭირდებათ, რომლებიც ქალურ მზრუნველობას მოკლებულნი არიან.